คำนวนค่านำเข้า

เรทราคา สั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้าทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน
*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*
ประเภทสินค้าทางรถ / KG ราคาทางรถ / KG ประเภทสินค้าทางรถ / คิว ราคาทางรถ / คิว
สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG 34 สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 1 CBM. 8,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 32 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 7,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 30 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 7,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 29 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 7,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KG ราคาพิเศษ สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM. ราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางรถ / KG ราคาทางรถ / KG ประเภทสินค้าทางรถ / คิว ราคาทางรถ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG 35 มอก. < น้อยกว่า 1 CBM 8,600
มอก. > มากกว่า 100 KG 33 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 8,100
มอก. > มากกว่า 200 KG 31 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 7,600
มอก. > มากกว่า 500 KG 30 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 7,400
มอก.  > มากกว่า 1,000 KG ราคาพิเศษ มอก. > มากกว่า 20 CBM ราคาพิเศษ
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม 120 สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม 13,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO
บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้าทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน
*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*
ประเภทสินค้าทางเรือ / KG ราคาทางเรือ / KG ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว ราคาทางเรือ / คิว
สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG 21 สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM. 5,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 20 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 4,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 19 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 4,600
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 18 สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 4,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KG ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท. สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM. ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางเรือ / KG ราคาทางเรือ / KG ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว ราคาทางเรือ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG 24 มอก. < น้อยกว่า 1 CBM. 5,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 22 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 5,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 21 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 5,200
มอก. > มากกว่า 500 KG 20 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 4,900
มอก. > มากกว่า 1,000 KG ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท. มอก. > มากกว่า 20 CBM. ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม 100 สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม 12,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ
1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น
2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
4. สินค้าจัดส่ง ทางรถกรุณาระบุ (EK) ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางเรือให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่ง
5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่…

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าฝากสั่ง
เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น Cm.) ของกล่อง แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 150 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการฝากสั่ง” น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น
สินค้า 1 กล่อง ขนาด 20x20x20 Cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้ 20x20x20 Cm.= 8,000 หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 150 น้ำหนักเชิงปริมาตร = 1.2 kg. สรุปดังนี้เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.2 kg. < 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรน้อยกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น kg. = 1.2 x 55 = 66 บาท

คำนวนค่านำเข้า

รายการ สั่งซื้อนำเข้า ล่าสุด...

หมายเหตุ : ค่าบริการนำเข้าสินค้าเป็นเพียงค่าเบื้องต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น - ลงได้ ขึ้นอยู่กับ ค่าเงินหยวน, ขนาดสินค้า, ประเภทสินค้า, การแพ็คสินค้า, วิธีการนำเข้าสินค้า หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน (ชิ้น) ค่านำเข้าสินค้า (บาท) เฉลี่ยต่อชิ้น (บาท) ประเภทการนำเข้า

23 Replies to “คำนวนค่านำเข้า”

  1. ลูกค้าต้องการนำเข้าสินค้าประเภทไหนครับ มีขนาดและน้ำหนัก หรือลิงค์สินค้าไหมครับ

    1. ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับขนาดกล่องและน้ำหนักสินค้า ที่โรงงานแพ็คมาครับลูกค้า

  1. เรทราคาค่าขนส่งทางรถและเรือครับ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์เลยครับ

   1. ดูราคารวมสินค้ากับราคาส่งสินค้าตรงไหนค่ะ จะโอนเงินแต่ไม่เห็นราคารวมส่ง

 1. น้ำหนัก(กก.) 16.15
  ปริมาตร(ลบ.ม.) 0.14
  สินค้า​ส่งทางเรือ​ ทั่วไป
  ค่าส่งเท่าไหร่

 2. เสื้อผ้า50ชิ้น ส่งพัสดุทางรถ ค่าขนส่ง+นำเข้าเท่าไร และจะทราบได้อย่างไรว่าขนาดของกล่องเท่าใด

 3. รบกวนสอบถาม สินค้าที่ฝาก ttpcargo.com นำเข้ามา เกิน 1,500 บาท หรือเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี ทางผู้ซื้อจะต้องดำเนินการอย่างไร หรือทาง ttpcargo.com ดำเนินการให้? ค่าใช้จ่ายขั้นต้นเท่าไหร่?? ขอบคุณครับ

  1. ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือ มีคำถามเพิ่มเติม สามารถ สามถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-408-8105 Line: @TTPCARGO (มีแอดนำหน้า) ได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการครับ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *