CATEGORIES (หมวดหมู่สินค้า)
MAIN MENU

฿ 4.70

เรทเงินหยวนวันนี้

ส่งรถ 5-7 วัน

ระยะเวลานำเข้าทางรถ

ส่งเรือ 12-15 วัน

ระยะเวลานำเข้าทางเรือ

ติดตามพัสดุ

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสมาชิก

เปิด CODE รหัสลูกค้า

VDO แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์

หน้าแรก
หน้าแรก

หมวดหมู่สินค้าขายดี

หน้าแรก
หน้าแรก

ร้านค้าแนะนำประจำวัน คุณภาพดีเด่น

สินค้าแนะนำประจำวัน

หน้าแรก
หน้าแรก

ขั้นตอนและระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

1. เริ่มต้นใช้บริการ

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์
taobao.ttpcargo.com

2. เลือกสินค้า

เลือกสินค้าจากเว็บ taobao.ttpcargo.com
หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

3. ชำระเงิน

ลูกค้าชำระค่าสินค้า
เลือกรูปแบบการจัดส่ง
(ส่งรถ EK ส่งเรือ SEA)

4. ร้านค้า/โรงงาน ส่งสินค้า

ร้านค้า/โรงงาน ส่งสินค้า
เข้าโกดัง TTP CARGO
ที่ประเทศจีน

5. ระยะเวลานำเข้า

ขนส่งระหว่างประเทศ จีน-ไทย
ทางรถ EK 5-7 วัน
ทางเรือ SEA 12-15 วัน

6. ส่งมอบสินค้า

สินค้าถึงโกดัง TTP CARGO (ประเทศไทย)
ลูกค้าชำระเงินค่าขนส่ง
TTP CARGO ส่งมอบสินค้า

เรทราคา สั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้าทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน
*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*
ประเภทสินค้าทางรถ / KG.
ราคาทางรถ / KG.
ประเภทสินค้าทางรถ / คิว
ประเภทสินค้าทางรถ / คิว
สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 80 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 9,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 75 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 8,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 70 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 8,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 65 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 8,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 55 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 8,000
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางรถ / KG.
ราคาทางรถ / KG.
ประเภทสินค้าทางรถ / คิว
ประเภทสินค้าทางรถ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 10 KG 90 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 11,000
มอก. > มากกว่า 10 KG 85 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 10,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 80 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 10,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 75 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 10,200
มอก. > มากกว่า 500 KG 65 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 10,000
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO  LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGO
บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้าทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน
*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*
ประเภทสินค้าทางเรือ / KG.
ราคาทางเรือ / KG.
ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว
ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว
สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 55 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 5,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 54 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 5,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 53 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 5,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 52 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 5,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 50 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 5,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางเรือ / KG.
ราคาทางเรือ / KG.
ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว
ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 10 KG 65 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 7,900
มอก. > มากกว่า 10 KG 64 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 7,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 63 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 7,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 62 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 7,300
มอก. > มากกว่า 500 KG 60 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 7,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO  LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ
1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น
2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
4. สินค้าจัดส่ง ทางรถกรุณาระบุ (EK) ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางเรือให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่ง
5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่…

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าฝากสั่ง
เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น Cm.) ของกล่อง แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 150 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการฝากสั่ง” น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น
สินค้า 1 กล่อง ขนาด 20x20x20 Cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้ 20x20x20 Cm.= 8,000 หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 150 น้ำหนักเชิงปริมาตร = 1.2 kg. สรุปดังนี้เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.2 kg. < 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรน้อยกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง