Terms & Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ

1.1 ขอต้อนรับเข้าสู่แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน หรือสมัครสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์และข้อผูกพันตามกฎหมาย ของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 บริการที่รวมแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ สินค้าจากประเทศจีน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้า ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม เป็นการสั่งซื้อสินค้าระหว่าง ลูกค้า กับ ร้านค้า/โรงงาน โดยตรง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าดังกล่าว ดังนั้น บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก ร้านค้า/โรงงานประเทศจีน เช่น สินค้าผิดสี ผิดรูปแบบ ได้รับสินค้าไม่ครบ การเสียหายจากการขนส่งจาก ร้านค้า/โรงงาน ประเทศจีน และอื่นๆ ตามกรณี เป็นต้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่จะช่วยประสานงานอย่างสุดความสามารถกับ ร้านค้า/โรงงาน ประเทศจีน เพื่อที่จะสอบถามขอบเขตความรับผิดชอบจาก ร้านค้า/โรงงานประเทศจีน ตามกรณีๆ ไป

1.3 การคิดอัตราค่าบริการ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด มีการแจ้งอัตราค่าบริการบน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถดูราคาอัตราค่าบริการ ได้จากทาง แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของเรา

1.4 บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีนโยบายสนับสนุน การละเมิดลิขสิทธิ์ และ นำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ทุกชนิด หากเกิดปัญหาข้างต้น ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี

1.5 การรับประกัน กรณีไม่ได้ซื้อประกันสินค้า สินค้าเกิดการสูญหาย จากการขนส่ง ชดใช้ให้ 2 เท่าของค่าขนส่ง
กรณีซื้อประกันภัยสินค้า (3-5 % จากการประเมินเบี้ยประกันสินค้า)
1.5.1 สินค้าสูญหาย ชดใช้เต็มวงเงินประกัน
1.5.2 สินค้าเสียหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน
1.5.3 สินค้าที่ไม่รับทำประกันสินค้าได้แก่ สินค้าที่แตกหักได้ง่ายเช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ,กระเบื้อง ฯลฯ
ข้อแนะนำการทำบรรจุภัณฑ์
1.5.4 เนื่องจากการขนส่งสินค้า ออกจากโรงงานหรือร้านค้าที่ประเทศจีน จนสินค้าถึงประเทศไทย จะผ่านขั้นตอนการขนส่ง และถ่ายเทสินค้า ทั้งจากขนส่งในจีน และตามด่านศุลกากรต่างๆ รวมถึงการจัดส่งภายในประเทศไทย อาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายได้จากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง มีข้อแนะนำดังนี้
1.5.5 ประสานงานโรงงานหรือร้านค้า ให้มีการแพ็คกิ้งป้องกันสินค้าเสียหายมาเป็นอย่างดี มีการป้องกันภายในด้วยฟองน้ำ หรือ บับเบิ้ลแอร์ หรือพลาสติกกันกระแทก สินค้าจะต้องไม่ใส่รวมกองกันมาภายในกล่อง โดยต้องมีการป้องกันอย่างดี
1.5.6 สินค้าไม่ควรแพ็ครูปแบบเฉพาะ ถุงพลาสติก หรือกระสอบแบบบาง ที่ทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายระหว่างขนส่ง
1.5.7 สินค้าที่ต้องระมัดระวังการแพ็คอย่างเป็นพิเศษ เช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ฯลฯ

1.6 ระยะเวลาการขนส่งสินค้า ระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 12-15 วัน เป็นระยะเวลาการขนส่งหลังจาก ที่โกดังจีนปิดตู้สินค้าเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดังกล่าว ข้างต้นนั้น อาจจะเร็วหรือช้า กว่ากำหนด ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจศุลกากร แต่ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการติดตามสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด สินค้าที่ไม่ระบุรูปแบบการจัดส่ง รถหรือเรือ ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตดำเนินการเลือกการจัดส่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย

1.7 รูปภาพสินค้าบน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) อาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากมีการตกแต่งรูปภาพเพื่อความสวยงาม

1.8 เมื่อสินค้าถึงโกดังไทย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อประสงค์รับสินค้าภายใน 7 วัน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด คิดค่าธรรมเนียมการฝาก คิวละ 100 บาทต่อวัน และถ้าเกิน 40 วัน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำสินค้าไปขายทอดตลาด เพื่อชดเชยค่าขนส่งได้ในลำดับต่อไป

1.9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นใด หลังจากที่ลูกค้าเลือก รูปแบบการขนส่งและสินค้าแล้ว ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

1.10 บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเงื่อนไขบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.11 ลูกค้าที่ดำเนินการผ่าน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ทุกประการ

บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้บริการ ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับเรา