warantee

เงื่อนไขของบริการสั่งซื้อ
1. ระยะเวลาการสั่งซื้อที่แจ้งดังกล่าวเป็นการประมาณการข้างต้นเท่านั้น ตัวแปรสำคัญของระยะเวลา ขึ้นอยู่กับสต็อคสินค้าที่มี ประเภทสินค้า เมืองต้นทาง และสภาพอากาศการขนส่ง
2. TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น
3. การติดต่อประสานงาน ที่เป็นบริการฟรี จะเป็นหน้าที่ทำการสั่งซื้อตามรายการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น
4. กรณีให้มีการประสานงานสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า ขอ Proforma Invoice จะคิดค่าบริการดังนี้ ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 หยวน คิดค่าบริการ 500 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 1,000 หยวน คิดค่าบริการ 1,000 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 5,000 หยวน คิดค่าบริการ 1,500 บาท ต่อรายการ


เงื่อนไขการรับประกัน ข้อแนะนำ และการรับประกัน
กรณีไม่ได้ซื้อประกันภัยสินค้าเพิ่มเติม
สินค้าเกิดการสูญหาย จากการขนส่ง ชดใช้ให้ 2 เท่าของค่าขนส่ง
กรณีซื้อประกันภัยสินค้า (3-5 % จากการประเมินเบี้ยประกันสินค้า)
1. สินค้าสูญหาย ชดใช้เต็มวงเงินประกัน
2. สินค้าเสียหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน
*สินค้าที่ไม่รับทำประกันสินค้าได้แก่ สินค้าที่แตกหักได้ง่ายเช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ,กระเบื้อง ฯลฯ

ข้อแนะนำการทำบรรจุภัณฑ์
เนื่องจากการขนส่งสินค้า ออกจากโรงงานหรือร้านค้าที่ประเทศจีน จนสินค้าถึงประเทศไทย จะผ่านขั้นตอนการขนส่ง และถ่ายเทสินค้า ทั้งจากขนส่งในจีน และตามด่านศุลกากรต่างๆ รวมถึงการจัดส่งภายในประเทศไทย อาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายได้จากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง มีข้อแนะนำดังนี้
1. ประสานงานโรงงานหรือร้านค้า ให้มีการแพ็คกิ้งป้องกันสินค้าเสียหายมาเป็นอย่างดี มีการป้องกันภายในด้วยฟองน้ำ หรือ บับเบิ้ลแอร์ หรือพลาสติกกันกระแทก สินค้าจะต้องไม่ใส่รวมกองกันมาภายในกล่อง โดยต้องมีการป้องกันอย่างดี
2. สินค้าไม่ควรแพ็ครูปแบบเฉพาะ ถุงพลาสติก หรือกระสอบแบบบาง ที่ทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายระหว่างขนส่ง
3. สินค้าที่ต้องระมัดระวังการแพ็คอย่างเป็นพิเศษ เช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ฯลฯ